Gå til indhold

Praktikanter

Et praktikophold i den danske udenrigstjeneste byder på masser af udfordringer og giver dig mulighed for at få indblik i dansk diplomati og at prøve dine kompetencer af i et internationalt miljø. Den danske ambassade i Riga søger to praktikanter til at arbejde med ambassadens opgaver inden for geopolitik, grøn omstilling, handel, forsvars- og kultursamarbejde. 

Ambassaden i Letland hører til i gruppen af mindre ambassader, hvilket giver praktikanterne mulighed for at få stort ansvar og blive inddraget i spændende problemstillinger. Gennem opholdet vil du opnå kendskab til handel, økonomi, politik, kultur- og samfundsforhold i en baltisk metropol med økonomisk vækst, geopolitiske udfordringer og en stor russisktalende befolkningsgruppe. Du vil få kendskab til arbejdsgangene i udenrigstjenesten ude og hjemme, et indblik i mulighederne for handel og investering i Baltikum samt i landets internationale samarbejde med især EU og NATO. Public diplomacy-aktiviteter er en central del af arbejdet, og ambassaden samarbejder tæt med det Danske Kulturinstitut i Riga.

I den politiske afdeling fylder udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik meget grundet Ruslands adfærd i de senere år, og Letlands geografiske placering som Østersøland med grænse til Rusland og Belarus. Sikkerheden i Østersøen er i særdeleshed kommet på dagsordenen efter Ruslands invasion af Ukraine. Den indenrigspolitiske og økonomiske udvikling i Letland og Baltikum følges også tæt, herunder den grønne omstilling, de stigende energipriser, og behovet for at blive energiuafhængig fra russisk gas, som er mere relevant end nogensinde før.

I den kommercielle afdeling samarbejdes der mellem de otte danske ambassader i Østersøregionen. Ambassaden vejleder og rådgiver danske virksomheder om det lettiske marked ved at tilbyde dem skræddersyede løsninger, som du kan være med til at udforme. Vi har en tæt og løbende dialog med de etablerede virksomheder i landet. Vi følger de større infrastrukturinvesteringer som f.eks. den fælles jernbaneforbindelse Rail Baltica, som skal binde Baltikum tættere sammen med det øvrige EU, samt udviklingen inden for vedvarende energi, især vind og solenergi. Derfor skal man holde sig ajour med den politiske udvikling både i EU og Baltikum, men også den generelle situation inden for handel og økonomi.
Som praktikant i ambassadens afdelinger vil dine opgaver bl.a. bestå af følgende:

 Praktikant i den politiske afdeling

Research og udarbejdelse af økonomiske og politiske delanalyser, briefinger, præsentationer m.m.
Udarbejdelse af rapportudkast til Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder, om udviklinger i Letland, Baltikum m.v.
Udarbejdelse af bidrag til nyhedsbrev på forsvarsområdet for de baltiske stater.
Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
Hertil kommer en række ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang

 Praktikant i handelsafdelingen

Informationssøgning, markedsundersøgelser og udarbejdelse af rapporter.
Kontakt til virksomheder, mødebooking, forberede eksportfremstød og deltage i møder.
Indgå i det nordisk-baltiske samarbejde mellem handelsafdelingerne på ambassaderne i landene.
Kombinere public diplomacy og kommercielle aktiviteter når det er muligt.
Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
Ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang.

Krav 

Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelses institution på bachelor- eller kandidatniveau. 

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet. 

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer 

Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).

Ferie og arbejdstid
Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få skrive-fri inden for et maksimum af 10 dage afhængig af krav til omfang og kompleksitet af opgaven.

Bolig, legater og refusion af visse udgifter

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden stiller en lejlighed til rådighed for praktikanterne i gå afstand til ambassaden og den centrale del af Riga. De to praktikanter bor sammen i lejligheden.

Da praktikken foregår i et EU-land vil der endvidere være god mulighed for at modtage Erasmus+ legatet. Det har mange tidligere praktikanter haft held med.

De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Varighed, ansøgningsfrister og ansøgning

Vi søger praktikanter til efterårsesmesteret i perioden 1. august 2024 – 31. januar 2025.

Send din ansøgning, dit CV samt evt. andre relevante dokumenter i én samlet PDF-fil til ambassaden på [email protected] med angivelse af "Praktikansøgning handel – Riga" eller "Praktikansøgning politisk – Riga" efterfulgt af dit navn i emnefeltet senest den 1. marts 2024 kl. 12.00.

Bilag inkluderer: 
• Motiveret og målrettet ansøgning (maks. 1 side) 
• CV (maks. 1 side) 
• Karakterudskrift fra bachelor- og kandidatniveau 
• Evt. anbefalinger. 

Spørgsmål

Yderligere spørgsmål kan rettes til [email protected] eller pr. tlf. +371 67 226 210.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Udenrigsministeriet indsamler og behandler personoplysninger som led i rekrutteringsprocessen.
Du kan her læse mere om, hvordan udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger her.