Gå til indhold

Praktikanter

GEOPOLITIK, GRØN OMSTILLING, HANDEL, FORSVARS- OG KULTURSAMARBEJDE, STOR ALSIDIGHED OG SPÆNDENDE OPGAVER.

Ambassaden i Letland hører til i gruppen af mindre ambassader, hvilket giver praktikanterne mulighed for at få stort ansvar og blive inddraget i spændende problemstillinger. Gennem opholdet vil du opnå kendskab til handel, økonomi, politik, kultur- og samfundsforhold i en baltisk metropol med økonomisk vækst, geopolitiske udfordringer og en stor russisktalende befolkningsgruppe. Du vil få kendskab til arbejdsgangene i udenrigstjenesten ude og hjemme, et indblik i mulighederne for handel og investering i Baltikum samt i landets internationale samarbejde med især EU og NATO. Public diplomacy-aktiviteter er en central del af arbejdet, og ambassaden samarbejder tæt med det Danske Kulturinstitut i Riga.

I den politiske afdeling fylder udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik meget grundet Ruslands adfærd i de senere år, og Letlands geografiske placering som Østersøland med grænse til Rusland og Belarus. Sikkerheden i Østersøen er i særdeleshed kommet på dagsordenen efter Ruslands invasion af Ukraine. Den indenrigspolitiske og økonomiske udvikling i Letland og Baltikum følges også tæt, herunder den grønne omstilling, de stigende energipriser, og behovet for at blive energiuafhængig fra russisk gas, som er mere relevant end nogensinde før.

I den kommercielle afdeling samarbejdes der mellem de otte danske ambassader i Østersøregionen. Ambassaden vejleder og rådgiver danske virksomheder om det lettiske marked ved at tilbyde dem skræddersyede løsninger, som du kan være med til at udforme. Vi har en tæt og løbende dialog med de etablerede virksomheder i landet. Vi følger de større infrastrukturinvesteringer som f.eks. den fælles jernbaneforbindelse Rail Baltica, som skal binde Baltikum tættere sammen med det øvrige EU, samt udviklingen inden for vedvarende energi, især vind og solenergi. Derfor skal man holde sig ajour med den politiske udvikling både i EU og Baltikum, men også den generelle situation inden for handel og økonomi.

Som praktikant i ambassadens afdelinger vil dine opgaver bl.a. bestå af følgende:


 Praktikant i den politiske afdeling

 • Research og udarbejdelse af økonomiske og politiske delanalyser, briefinger, præsentationer m.m.
 • Udarbejdelse af rapportudkast til Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder, om udviklinger i Letland, Baltikum m.v.
 • Udarbejdelse af bidrag til nyhedsbrev på forsvarsområdet for de baltiske stater.
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
 • Hertil kommer en række ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang.

 

 Praktikant i den kommercielle afdeling

 • Informationssøgning, markedsundersøgelser og udarbejdelse af rapporter.
 • Kontakt til virksomheder, mødebooking, forberede eksportfremstød og deltage i møder.
 • Indgå i det nordisk-baltiske samarbejde mellem handelsafdelingerne på ambassaderne i landene.
 • Kombinere public diplomacy og kommercielle aktiviteter når det er muligt.
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
 • Ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang.

 

Forventningerne til dig

Som praktikant forventes du at være studerende på en kandidatuddannelse, eksempelvis statskundskab, samfundsfag, økonomi, handel, jura, kommunikation, men studerende fra andre områder opfordres også til at søge. Du skal være god til at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt på dansk og på engelsk, og du må meget gerne være initiativrig og åben for nye indtryk og ideer. 

Praktikantstillingerne søges besat af danske statsborgere, der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal som minimum have afsluttet grunduddannelsen (BA) på universitetsniveau e.l.

Det er normalt muligt at få SU under opholdet, men det afhænger af den enkelte uddannelsesinstitution og SU-styrelsen. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis dit studiested tillader det.

Praktikantarbejdet er ulønnet, men ambassaden stiller en bolig i den smukke hovedstad Riga til rådighed. Der indgås en praktikaftale for opholdet.

Bemærk, at det ikke er muligt at ansøge, hvis man allerede har haft et praktikophold i den danske udenrigstjeneste. Det er samtidig en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen, at man ikke allerede har takket ja til en anden praktikstilling.