Gå til indhold
Letland

Luft under vingerne i Letland

Der er et potentiale på helt op til 15 GW offshore vindenergi i Letland frem mod 2050. Sammen med Estland har Letland taget det første skridt med planen om at bygge den første fælles offshore vindpark ELWIND, der skal stå færdig i 2030. Det vil give et pust til ambitionerne om at udvide vindenergi markant i de kommende årtier og skabe muligheder for den danske vindindustri på det lettiske marked, vurderer den danske ambassade i Letland.
37 pct af Letlands energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder, især vandkraft og biomasse. Til gengæld udgør vindenergi kun en meget lille andel af energiforbruget (ca. 2-3 pct).

Med Letlands målsætning om, at al elektricitet skal komme fra vedvarende energi i 2050 har regeringen et stærkt ønske om at udbygge vedvarende energi markant i de kommende år og dermed sikre en stabil, uafhængig og grøn energiforsyning. Med det nyoprettede klima- og energiministerium i spidsen vil Letland især investere i vindenergi. Der er ikke kun et stort potentiale for offshore vind, men også onshore vind, hvor Letland har åbnet op for, at der kan opstilles vindturbiner i statsskovene, der dækker en fjerdedel af landet.  

Udviklingen giver gode muligheder for, at danske virksomheders ekspertise inden for vind kan bringes i spil i Letland, der kigger mod de førende lande, især Danmark. Det gælder blandt andet i forhold til udbudsdesign, tilladelsesprocesser, miljøforhold, integration af vedvarende energi, net-infrastruktur og transmissionsplanlægning.

ELWIND projektet er det første offshore vindprojekt i Letland nogensinde. Projektet ventes udbudt i 2026, og flere offshore vindparker ventes at følge efter.

Fakta om ELWIND-projektet

Placering: Kurzeme, Letland – Sõrve, Estland
Kapacitet: 1000 MW
Vindmøller: 40-100
Beliggenhed: 35 km fra kysten
Produktionsbegyndelse: 2030
Website: ELWIND

Letland er hjemsted for flere isfri havne, som vil være velegnede til at understøtte havvindindustrien og servicering af offshore vindparker, PtX-faciliteter m.v. Der er en spirende industri af små- og mellemstore lettiske virksomheder, som fungerer som underleverandører til vindindustrien.

Siden 2021 har ambassaden i Riga i samarbejde med Energistyrelsen stået i spidsen for et tæt myndighedssamarbejde mellem Danmark og Letland med sigte på at overføre danske erfaringer inden for offshore vindenergi til Baltikum. Ambassaden gennemfører en række public diplomacy aktiviteter. Bl.a. har ambassaden de seneste tre år været arrangør af konferencen ”Wind Works”, der har fokus på udviklingen af vindenergi i Baltikum. Konferencen samler hvert år et stort antal vindenergieksperter, virksomheder og beslutningstagere fra Letland, Baltikum og internationalt.

Gennem disse aktiviteter har ambassaden i Riga etableret et stort netværk til mange lettiske aktører og beslutningstagere inden for udvikling af vedvarende energi, energi-effektivisering, fjernvarme m.v., og ambassaden kan derfor bi-stå danske virksomheder med kontakter, viden om lokale forhold, bistand ifm. konkrete projekter, samt kommunikation og PR.

WINDWORK KONFERENCE I LETLAND

Play video

Din kontakt i letland

The Trade Council på den danske ambassade i Riga bistår gennem rådgivning, skræddersyede forløb og tilskudsprogrammer til sektorspecialiseret assistance til danske virksomheder, der ønsker at udforske mulighederne i Letland. Vil du vide mere om mulighederne inden for onshore og offshore vind i Letland? Kontakt os og hør nærmere.
Loading...