Gå til indhold

Letland som marked

 

 

 

 

 

Eksport

Letland var Danmarks 49. største eksportmarked i 2022 med en samlet eksportindtægt på 5,7 mia. DKK svarende til 0,3% af Danmarks samlede eksportindtægter. Letland var i 2022 Danmarks 37. største eksportmarked for varer med 4,0 mia. DKK (0,4%) og det 54. største eksportmarked for tjenester med 1,8 mia. DKK (0,2%). Vareeksporten til Letland steg i 2022 med 21,6% ift. 2021. Største eksportvaregruppe i 2022 var træ og kork (360,5 mio. DKK). I de første fire måneder af 2023 beløb den danske vareeksport til Letland sig til DKK 980,2 mio. DKK. Det svarer til et fald på 30,7% i forhold til den samme periode i 2022 (DKK 1,42 mia.).

Import

Importen af vare- og tjenesteydelser fra Letland beløb sig i 2022 til DKK 8,3 mia. svarende til 0,5% af Danmarks samlede import. Vareimporten fra Letland udgjorde i 2022 DKK 6,5 mia., hvilket er en stigning på 26,9% ift. 2021. Største importvaregruppe var i 2022 træ og kork (1,14 mia. DKK). I de første fire måneder af 2023 beløb den danske vareimport fra Letland sig til DKK 1,94 mia. Det svarer til en stigning på 1,1% i forhold til den samme periode i 2022 (DKK 1,92 mia.).

Investeringer og datterselskaber

Danmarks direkte investeringer i Letland var ultimo 2021 på DKK 4,4 mia. Letlands direkte investeringer i Danmark var ultimo 2021 på DKK 0,3 mia.  I 2020 var der 127 danske datterselskaber i Letland, der totalt beskæftigede 8.308 personer i landet.

Økonomiske nøgletal for Letland

Letland var verdens 99. største økonomi i 2021 med et BNP på 40 mia. USD. Landet havde i 2021 en befolkning på 1,9 mio. mennesker. Letland er med et indkomstniveau på 21.159 USD pr. indbygger ifølge Verdensbankens 2021-klassificering et højindkomstland. Realvæksten i BNP forventes i 2022 at være 2 pct., mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitlig vækstrate på 2,0 pct. p.a. Betalingsbalancen havde i 2021 et underskud på 4,3 pct. af BNP. Frem mod 2024 forventes betalingsbalancen at blive stærkt forbedret, men vil fortsat være negativ. Den offentlige saldo havde i 2021 et underskud på 7,0 pct. af BNP. Frem mod 2024 forventes den offentlige saldo at blive stærkt forbedret, men vil fortsat være negativ. Den samlede offentlige gæld forventes i 2024 at falde til 36,4 pct. af BNP.

 

Sidst opdateret d. 12. juni 2023