Gå til indhold

Letland som marked

 

 

 

 

 

Eksport

Letland var Danmarks 47. største eksportmarked i 2021 med en samlet eksportindtægt på 4,3 mia. DKK svarende til 0,3% af Danmarks samlede eksportindtægter. Letland var i 2021 Danmarks 40. største eksportmarked for varer med 3,1 mia. DKK (0,3%) og det 54. største eksportmarked for tjenester med 1,2 mia. DKK (0,2%). Vareeksporten til Letland steg i 2021 med 33,9% ift. 2020. Største eksportvaregruppe i 2021 var træ og kork (448,2 mio. DKK). I de første ti måneder af 2022 beløb den danske vareeksport til Letland sig til DKK 2,78 mia. Det svarer til en stigning på 15,0% i forhold til den samme periode i 2021 (DKK 2,42 mia.).

Import

Importen af vare- og tjenesteydelser fra Letland beløb sig i 2021 til DKK 6,4 mia. Vareimporten fra Letland udgjorde i 2021 DKK 4,2 mia., hvilket er en stigning på 22,1% ift. 2020. Største importvaregruppe var i 2021 træ og kork (1,12 mia. DKK). I de første ti måneder af 2022 beløb den danske vareimport fra Letland sig til DKK 5,32 mia. Det svarer til en stigning på 25,8 % i forhold til den samme periode i 2021 (DKK 4,22 mia.).

Investeringer og datterselskaber

Danmarks direkte investeringer i Letland var ultimo 2021 på DKK 4,4 mia. Letlands direkte investeringer i Danmark var ultimo 2021 på DKK 0,3 mia. I 2020 var der 127 danske datterselskaber i Letland, der totalt beskæftigede 8.308 personer i landet.

Økonomiske nøgletal for Letland

Letland var verdens 96. største økonomi i 2021 med et BNP på 39 mia. USD. Landet havde i 2021 en befolkning på 1,9 mio. mennesker. Letland er med et indkomstniveau på 20.705 USD pr. indbygger ifølge Verdensbankens 2021-klassificering et højindkomstland. Realvæksten i BNP forventes i 2021 at være 3,5 pct., mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitslig vækstrate på 2,1 pct. p.a. Betalingsbalancen havde i 2021 et underskud på 2,9 pct. af BNP. Frem mod 2024 forventes betalingsbalancen at blive svagt forbedret, men vil fortsat være negativ. Den offentlige saldo havde i 2021 et underskud på 7,3 pct. af BNP. Frem mod 2024 forventes den offentlige saldo at blive stærkt forbedret, men vil fortsat være negativ. Den samlede offentlige gæld forventes i 2024 at falde til 38,3 pct. af BNP.

 

Sidst opdateret d. 9. januar 2023