Spring til indhold

Ambassadepraktikanter

Den danske ambassade i Letland søger to praktikanter til efteråret 2021 i perioden 1. august 2021 til 31. januar 2022. Frist for ansøgning er 28. februar 2021.

GEOPOLITIK; GRØN OMSTILLING; HANDEL; FORSVARS- OG KULTURSAMARBEJDE; STOR ALSIDIGHED OG SPÆNDENDE OPGAVER. 

Vi søger løbende praktikanter til ambassaden, og den næste periode vil være fra
1. august 2021 - 31. januar 2022. Ambassaden i Letland hører til i gruppen af mindre ambassader, hvilket giver praktikanterne mulighed for at få stort ansvar og blive inddraget i spændende problemstillinger. Gennem opholdet vil du opnå kendskab til handel, økonomi, politik, kultur- og samfundsforhold i en baltisk metropol med økonomisk vækst, geopolitiske udfordringer og en stor russisktalende befolkningsgruppe. Du vil få kendskab til arbejdsgangene i udenrigstjenesten ude og hjemme, et indblik i mulighederne for handel og investering i Baltikum samt i landets internationale samarbejde med især EU og NATO. Public diplomacy-aktiviteter er en central del af arbejdet, og ambassaden samarbejder tæt med det Danske Kulturinstitut i Riga.


I den politiske afdeling fylder Letlands sikkerhedssituation grundet Ruslands adfærd i de senere år. Sikkerheden i Østersøen er igen kommet på dagsordenen i mange sammenhænge - ikke mindst i NATO. Letlands særlige geografiske placering som Østersøland med en lang grænse mod Rusland (og Hviderusland) byder på særlige udfordringer og opgaver. Dertil kommer russiske indflydelsesmuligheder via medier og energipolitikken. Danmark har en særlig rolle i NATO’s forsvarslinjer i Letland, da Danmark leder et nyt NATO divisionshovedkvarter i Letland, som bliver opbygget i de kommende år. Den grønne omstilling med fokus på energi og klima er også kommet højt på dagsordenen i Letland, og det vil være vigtigt at følge med i udviklingen.


I den kommercielle afdeling samarbejdes mellem de otte danske ambassader i Østersøregionen. Ambassaden vejleder og rådgiver danske virksomheder om det lettiske marked ved at tilbyde dem skræddersyede løsninger, som du kan være med til at udforme. Vi har en tæt og løbende dialog med de etablerede virksomheder i landet. Vi følger de større infrastrukturinvesteringer som f.eks. Rail Baltica, som skal binde landene tættere sammen med det øvrige EU. Derfor skal man holde sig ajour med den politiske udvikling både i EU og Baltikum, men  også den generelle situation inden for handel og økonomi.


Som praktikant i ambassadens afdelinger vil dine opgaver bl.a. bestå af.


       Praktikant i den politiske afdeling

 • Research og udarbejdelse af økonomiske og politiske delanalyser, briefinger, præsentationer m.m.
 • Udarbejdelse af rapportudkast til Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder, bl.a. om Letlands holdninger til emner, der behandles i EU, NATO m.fl.
 • Udarbejdelse af bidrag til nyhedsbrev på forsvarsområdet for de baltiske stater.
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
 • Hertil kommer en række ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang.

       Praktikant i den kommercielle afdeling

 • Informationssøgning, markedsundersøgelser og udarbejdelse af rapporter.
 • Kontakt til virksomheder, mødebooking, forberede eksportfremstød og deltage i møder.
 • Indgå i det nordisk-baltiske samarbejde mellem handelsafdelingerne på ambassaderne i landene.
 • Kombinere public diplomacy og kommercielle aktiviteter når det er muligt.
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
 • Ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang.

Forventningerne til dig:

Som praktikant forventes du at være studerende på en kandidatuddannelse, eksempelvis statskundskab, samfundsfag, økonomi, handel, jura, kommunikation, men studerende fra andre områder opfordres også til at søge. Du skal være god til at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt på dansk og på engelsk, og du må meget gerne være initiativrig og åben for nye indtryk og ideer. 


Praktikantstillingerne søges besat af danske statsborgere, der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal som minimum have afsluttet grunduddannelsen (BA) på universitetsniveau e.l.


Det er normalt muligt at få SU under opholdet, men det afhænger af den enkelte uddannelsesinstitution og SU-styrelsen. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og bil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis dit studiested tillader det. 


Praktikantarbejdet er ulønnet, men ambassaden hjælper med at facilitere bolig i den smukke hovedstad, Riga. Der indgås en praktikaftalefor opholdet.  


Bemærk, at det ikke er muligt at ansøge, hvis man allerede har haft et praktikophold i den danske udenrigstjeneste.   


Ansøgning

Af din ansøgning bedes det fremgå, hvilken praktikstilling du søger. Ansøgning, vedhæftet CV, karakterudskrift samt relevante udtalelser sendes i én samlet PDF-fil til rixamb@um.dk - skriv ”Praktikant efterår 2021” i emnefeltet. Deadline for ansøgning til begge stillinger er den 28. februar 2021. 


Spørgsmål kan rettes til den nuværende politiske praktikant Jonas Ornebjerghus på jonorn@um.dk, tlf. + 371 67 226 210 (+16) eller til handelspraktikant Katrine Sørensen på katsre@um.dk, tlf. +371 67 226 210 (+31). 

Du kan også sende os dit telefonnummer – så ringer vi til dig.

Vi glæder os til at høre fra dig!