Spring til indhold

Ambassadepraktikanter

Ambassaden i Riga søger to praktikanter til foråret 2020.

NØGLEORD: GEOPOLITIK OG HYBRIDE TRUSLER; HØJ VÆKST; STÆRKT BILATERALT MILITÆR- OG KULTURSAMARBEJDE; STOR ALSIDIGHED OG SPÆNDENDE OPGAVER

Vi søger løbende praktikanter til ambassaden, og den næste periode vil være fra 3. februar 2020 – 31. juli 2020. Riga-ambassaden hører til i gruppen af mindre ambassader, hvilket giver praktikanterne mulighed for at få stort ansvar og blive inddraget i spændende problemstillinger. Gennem opholdet vil du opnå kendskab til handel, økonomi, politik, kultur- og samfundsforhold i en baltisk metropol med høj økonomisk vækst, geopolitiske udfordringer og en stor russisktalende befolkningsgruppe. Du vil få kendskab til arbejdsgangene i udenrigstjenesten ude og hjemme, et indblik i mulighederne for handel og investering i Baltikum samt i landets internationale samarbejde med især EU og NATO. Public diplomacy-aktiviteter er en central del af arbejdet, og derudover samarbejder ambassaden tæt med det Danske Kulturinstitut i Riga.

 

I den politiske afdeling fylder Letlands sikkerhedspolitiske situation meget grundet Ruslands adfærd i de senere år. Sikkerhedspolitisk er Østersøregionen højt prioriteret i det seneste danske forsvarsforlig. Letlands lange grænse mod Rusland (og Hviderusland) byder på særlige udfordringer og opgaver. Dertil hører Ruslands indflydelsesmuligheder via (sociale) medier. Du får mulighed for at få indblik i Ruslands hybride virkemidler. Danmark har en særlig rolle i NATO’s forsvarslinjer i Letland, da Danmark skal lede et nyt divisionshovedkvarter, der er under etablering i Riga, og som skal huse op til 300 soldater i de kommende år. I lyset af Brexit udvikles der nye samarbejdsmønstre i EU, hvilket bliver højaktuelt i den kommende tid.

 

I den kommercielle afdeling er der fokus på at få gennemført en ny og spændende samhandelsstrategi i den nordisk-baltiske region, hvor der skal samarbejdes mellem de otte danske ambassader i Østersøregionen på en ny måde. Letland oplever høje vækstrater, som øger danske virksomheders mulighed for eksport og investeringer. Ambassaden vejleder og rådgiver virksomheder om det lettiske marked og landets kompetenceområder ved at tilbyde skræddersyede løsninger, som du kan være med til at udforme. Vi har en tæt og løbende dialog med de etablerede virksomheder i landet. Vi følger de større infrastrukturinvesteringer som f.eks. Rail Baltica, der støttes af EU, og som skal binde landene tættere sammen med det øvrige EU. Derfor skal man holde sig ajour med den politiske udvikling både i EU og Baltikum, men også den generelle situation inden for handel og økonomi.


Praktikantarbejdet er ulønnet, men ambassaden hjælper med at facilitere bolig i den smukke hovedstad, Riga. Som praktikant i ambassadens afdelinger vil dine opgaver bl.a. bestå af:

 

Praktikant i den politiske afdeling

 • Research og udarbejdelse af økonomiske og politiske delanalyser, briefinger, præsentationer mm.
 • Udarbejdelse af rapportudkast til Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder, bl.a. om Letlands holdninger til emner, der behandles i EU, NATO m.fl.
 • Udarbejdelse af bidrag til nyhedsbrev på forsvarsområdet for de baltiske stater.
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
 • Hertil kommer en række ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang.

Praktikant i den kommercielle afdeling

 • Informationssøgning, markedsundersøgelser og udarbejdelse af rapporter.
 • Kontakt til virksomheder, mødebooking, forberede eksportfremstød og deltage i møder.
 • Indgå i det nordisk-baltiske samarbejde mellem handelsafdelingerne på ambassaderne i landene.
 • Kombinere public diplomacy og kommercielle aktiviteter når det er muligt.
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy.
 • Ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang.

Det er normalt muligt at få SU under opholdet, men det afhænger af den enkelte uddannelsesinstitution og SU-styrelsen. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis dit studiested tillader det.


Forventningerne til dig:

Som politisk/økonomisk praktikant forventes du at være studerende på en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, eksempelvis statskundskab, samfundsfag, økonomi eller lign. Som handelspraktikant forventes du at være studerende på en økonomisk eller samfundsfaglig kandidatuddannelse, eksempelvis erhvervsøkonomi, oecon, jura eller lign. Du skal være god til at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt på dansk og engelsk, og du må meget gerne være initiativrig og åben for nye indtryk og ideer.


Ansøgning

Af din ansøgning bedes det fremgå, hvilken praktikstilling du søger. Ansøgning, vedhæftet CV, karakterudskrift samt relevante udtalelser sendes i én samlet PDF-fil til rixamb@um.dk - skriv ”Praktikant forår 2020” i emnefeltet. Deadline for ansøgning til begge stillinger er den 15. september 2019. 

Spørgsmål kan rettes til den nuværende politiske praktikant Emma Rudbeck på emmrud@um.dk, tlf. + 371 67 226 210 (+16) eller til handelspraktikant Bené Beier Helsinghoff på benhel@um.dk, tlf. +371 67 226 210 (+31). Du kan også sende os dit telefonnummer – så ringer vi dig op.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!


Praktikantstillingerne søges besat af danske statsborgere, der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal som minimum have afsluttet grunduddannelsen (BA) på universitetsniveau eller lignende. Der udbydes to praktikpladser pr. semester; en i den politisk/økonomiske afdeling samt en i handelsafdelingen.

Picture: Interns from fall 2019 together with the interns from spring 2019.