CEĻOŠANA UN UZTURĒŠANĀs

Šajā sadaļā varat iepazīties ar pamata informāciju attiecībā uz Dānijas imigrācijas un pilsonības noteikumiem, dokumentu legalizāciju, laulību reģsitrāciju, nodokļu jautājumiem, u.c. tēmām, kā arī norādēm uz informācijas avotiem.


Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka sadaļās latviešu valodā sniegta tikai pamata informācija ar norādēm uz Dānijas oficiālajiem informācijas avotiem, kuri atbildīgi par aktuālās informācijas atjaunināšanu. Daudzviet informācija pieejama tikai angļu vai dāņu valodās.