Spring til indhold

Bil i Letland

Det er muligt at medbringe sin bil til Letland. Du skal ved indrejse forevise den originale registreringsattest samt dokumentation for gyldig ansvarsforsikring (helst original).

Det er lovpligtigt at have en ”civilretlig” forsikring i Letland (svarende til den danske ansvarsforsikring). Forsikringen kan tegnes/købes på tankstationer og på motorkontoret (Generel information om love og regler, adresser m.v. kan fås på telefon nr.: 67025777), og du kan som minimum tegne forsikringen for en periode på tre måneder. Såfremt du ikke har indregistreret dit danske køretøj i Letland, er forsikringen dyrere.

Kaskoforsikring er valgfri og kan tegnes hos private forsikringselskaber.

Såfremt du ønsker at indregistrere din bil, skal du henvende sig til Motorkontoret for indregistrering.

For at køre bil i Letland skal du være i besiddelse af dit normale danske kørekort. Det er ikke nødvendigt at have et internationalt kørekort.

Regler vedrørende kørsel af udenlandske biler i Letland

Såfremt du får brug for assistance til evakuering af din bil i tilfælde af ulykke eller sammenbrud, kan du ringe til følgende evakueringsselskaber: Lamb 67 56 62 22, Realats 66 00 60 06 eller SOS 67 33 33 33.