Spring til indhold

Ambassadens lukkedage i 2020

1. januar           Nytårs dag

9. april              Skærtorsdag

10. april            Langfredag

13. april            2. påskedag

1. maj               Letlands national lukkedag

4. maj               Letlands national lukkedag

8. maj               Store Bededag               

21. maj             Kristi himmelfartsdag

1. juni               2.Pinsedag

5. juni               Grundlovsdag

23. juni             Letlands national lukkedag - Skt. Hans

24. juni             Letlands national lukkedag - Skt. Hans           

18. november    Letlands national lukkedag - Letlands uafhængighedsdag

24. december    Juleaften

25. december    Juledag

31. december    Nytårs aften