Gå til indhold

Kultur, presse og public diplomacy

Promovering af Danmark, danske kultur og danske styrkepositioner er én af ambassadens væsentligste opgaver. Ambassaden arbejder for at udbrede kendskabet til Danmark samt fastholde og videreudvikle et godt forhold til Letland.

Gennem generel vidensdeling af information over for offentligheden, lettiske medier, og på sociale medier er ambassaden med til at fremme danske holdninger, værdier, styrkepositioner, og kultur. I informationsvirksomheden forsøges det ydermere at finde et fælles grundlag mellem Letland og Danmark til forskellige emner. Ambassaden arrangerer danske kulturelle begivenheder i Letland, med både danske og lettiske aktører, samt arbejder for at fremme dansk deltagelse i kulturarrangementer i Letland.

Ambassaden samarbejder tæt om kulturelle aktiviteter med det Det danske Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen. Kulturinstituttet har hovedsæde i Riga www.dki.lv
Kulturelle aktiviteter i Letland bliver udarbejdet i tæt samarbejde mellem statslige organisationer i Danmark og Letland, kulturelle institutioner og uafhængige producenter.

Ambassaden samarbejder også på kulturområdet med de øvrige nordiske lande og Nordisk Ministerråd, fx gennem afholdelse af fælles arrangementer. De nordiske ambassadører har ligeledes en fast klumme i Latvijas Avize, som er en af Letlands største aviser. Her skriver ambassadøren om aktuelle emner med et interessant dansk kulturelt og værdimæssigt synspunkt. Det har tidligere omhandlet emner som madspild og om lettisk-dansk samarbejde med fokus på den grønne dagsorden. 

 

Publikationer af ambassadøren Flemming Stender:

Denmark for the UN Security Council, Latvijas Avize, 30.09.2022

Speeding up European green transition, Latvijas Avize, 29.04.2022

Jubilees, green transition and covid-19, Latvijas Avize, 17.12.2021

Towards a circular economy, Latvijas Avize, 27.08.2021

Wind works, Latvijas Avize, 26.03.2021

Culture unites people across borders, Latvijas Avize, 27.11.2020

A green recovery, Latvijas Avize, 31.07.2020

A common effort against food waste, Latvijas Avize, 27.03.2020

Hello, Latvia! Latvijas Avize, 29.11.2019