Gå til indhold

Politik og Økonomi

Ambassaden følger nøje den økonomiske og politiske udvikling i Letland, og lettisk udenrigspolitik. Vi følger den generelle politiske debat, holder os ajour med nyhedsstrømmen, nationale politiske anliggender, og den økonomiske situation i Letland.

Som led i dette arbejde mødes ambassaden med mange forskellige partnere såsom ministre,  medlemmer af parlamentet, myndigheder, uafhængige forskere, NGO´er og tænketanke m.v. 

Gennem løbende kontakt med relevante lettiske aktører og indsigt i lettiske forhold indberetter ambassaden til Udenrigsministeriet og andre dele af den danske centraladministration om Letlands positioner forud for møder i internationale fora, hvor begge lande deltager. Derudover leverer ambassaden analyser og vurderinger af Letlands interesser og synspunkter til danske beslutningstagere og myndigheder.

Ambassaden arbejder for at fremme danske interesser og Danmarks samarbejde med Letland, både bilateralt og internationalt. Vi præsenterer og forklarer den danske regerings holdning til mange forskellige udenrigspolitiske anliggender, herunder EU, NATO, global sikkerhed, anti-terrorisme, globalisering, samarbejde i internationale organisationer, kamp mod fattigdom, menneskerettigheder og flere andre områder.