Skip to content

Vēstnieka uzruna

Laipni lūgti Dānijas vēstniecībā Latvijā!

Dānija bija viena no pirmajām valstīm, kas atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Latviju pēc 1991. gadā atgūtās neatkarības. Kopš tā laika politiskā, ekonomiskā, aizsardzības un kultūras saikne starp Dāniju un Latviju ir arvien vairāk nostiprinājusies.

Dānija - kā lielākā atbalstītāja divpusējās attiecībās - ir sniegusi ievērojamu finansiālu un praktisku atbalstu, lai nodrošinātu Latvijas iekļaušanos ES un NATO. Lielais Dānijas ieguldījums, piemēram, dabas aizsardzībā un Latvijas sabiedrības pārstrukturēšanā, kalpos par pamatu ciešai Latvijas un Dānijas sadarbībai daudzos nozīmīgos jautājumos, kas ir iekļauti gan ES, gan NATO dienas kārtībā. Bez tam ir likti pamati tālākai tirdzniecības un investīciju ieguldīšanas attīstībai, kā arī cita veida ekonomiskai sadarbībai starp Dānijas un Latvijas uzņēmumiem.

Vēstniecības galvenais mērķis ir veicināt arvien ciešāku divpusējo sadarbību starp Dāniju un Latviju un pārstāvēt Dānijas intereses Latvijā. Tas tiek realizēts, piemēram, informējot Dānijas valsts iestādes un uzņēmumus par politisko un ekonomisko situāciju valstī.

Bez tam mēs vēlamies paplašināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību saskaņā ar NB8 Pārdomu grupas ziņojumu.

Vēstniecība sniedz pakalpojumus Dānijas pilsoņiem, un palīdz aizsākt un attīstīt sadarbību ar partneriem Latvijā: privātpersonām, uzņēmumiem un valsts iestādēm. Šī Internet mājas lapa sniedz pārskatu pār pakalpojumiem, ko vēstniecība piedāvā, kā arī darbiniekiem, kas ir atbildīgi par konkrēto jomu. Vēstniecības mērķis ir sniegt augsta līmeņa pakalpojumus visiem, kas griežas pēc palīdzības.

Ceram, ka Jums šī Internet mājas lapa būs noderīga, un mēs labprāt uzklausīsim jūsu komentārus un priekšlikumus, lai to uzlabotu.

Ar cieņu,

Vēstnieks