Skip to content

Informācija tūristiem

Informācija tūristiem

Latvijas pilsoņi, kā arī Latvijas nepilsoņi drīkst uzturēties Dānijā tūrisma nolūkos 90 dienas pusgada laikā. Pusgada periodu sāk aprēķināt no datuma, kurā persona ieceļo Dānijā, savukārt 90 dienu periods var būt arī ar pārtraukumiem, tādējādi tiek aprēķināts reālais Dānijā pavadīto dienu skaits.