Skip to content

Dānija Latvijā

New to Denmark

'' 
Šajā mājas lapā varat iepazīties ar Dānijas imigrācijas noteikumiem gan attiecībā uz ES pilsoņiem, gan ieceļotājiem no citām valstīm.

Focus Denmark

""

Žurnāls, kas piedāvā publikācijas un jaunumus par Dānijas pieredzi, izpēti, inovācijām un jauniem produktiem, kā arī investīciju iespējām un uzņēmējdarbības uzsākšanu Dānijā.