Spring til indhold

Kørekort

Information om dansk og internationalt kørekort.

 Letland er medlem af Den Internationale Færdselskonvention. Det danske kørekort anerkendes derfor som gyldigt i Letland, og danske statsborgere er ikke forpligtet til at ombytte deres kørekort til lettisk kørekort.

Bemærk, at indehavere af danske kørekort, som har sædvanlig bopæl udenfor Danmark, kan ikke få udstedt dansk kørekort. Med sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor en person opholder sig i mindst 185 dage i et kalenderår. Hvis du er fastboende i Letland og skal have udstedt et duplikatkørekort eller fornyet dit danske kørekort, skal du have udstedt et lettisk kørekort som erstatning for det danske. Dette sker på baggrund af en erklæring fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Erklæringen kan fås ved at skrive til Rigspolitiet.

Nationalt Færdselscenter
Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780 København V

Tlf: +45 45156390
Fax: +45 45150176
Mail: pol-paskorekort@politi.dk

  • Politianmeldelse
  • Gyldigt pas

Internationalt kørekort

Internationalt kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort og kan kun omfatte motorkøretøjer af samme art som det danske kørekort. Det internationale kørekort er gyldigt i et år fra udstedelsesdagen. Det giver ret til at føre motorkøretøj af den art, som det lyder på, i de lande, der har tiltrådt den konvention, i henhold til hvilken kørekortet er udstedt.

Du skal medbringe:

  • 2 fotos - se kravene til pasfoto nedenfor
  • gyldigt dansk kørekort
  • gyldigt pas

Betaling

Oplysninger vedrørende betaling kan findes her.

Mere oplysninger på Borger.dk.