Spring til indhold

Pas og kørekort

I menuen til venstre kan du finde information om ansøgning og udstedelse af almindelige og midlertidige (nød)pas samt kørekort

VIGTIG MEDDELSE TIL DEM DER REJSER TIL LETLAND:

Medbring altid pas, når du rejser til Letland (dette gælder både børn og voksne).

Til orientering: http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1107&top=0

Bevarelse af dansk statsborgerskab - ændring vedr. tidspunkt for indgivelse af ansøgning

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden. Der henvises i øvrigt til Udlændinge-og Integrationsgministeriets hjemmeside.

 

Ændring vedr. pasudstedelse i Baltikum pr. 1.1.2012

Mulighederne for at ansøge om pas i Estland, Letland og Litauen vil fremover være som følger.

Riga er fortsat pasudstedende.

Estland, Tallinn:

Pr. 1.1.2012 kan der ikke længere søges om pas, men der kan stadig søges om forlængelse eller provisoriske pas i nødstilfælde samt pas til børn under 12 år.

Der henvises i stedet til ambassaderne i Riga eller Helsingfors.

Litauen, Vilnius:

Pr. 1.1.2012 kan der ikke længere søges om pas, men der kan stadig søges om forlængelse eller provisoriske pas i nødstilfælde samt pas til børn under 12 år.

Der henvises i stedet til ambassaderne i Riga eller Warszawa.

Der henvises i øvrigt til mulighederne for at indgive ansøgning ved kommunerne i Danmark samt ved de øvrige danske pasudstedende repræsentationer. En liste over de repræsentationer, der kan udstede biometriske pas, kan findes her.