Spring til indhold

Valgret

Enhver, der er optaget på valglisten og har valgret til Folketinget, kan deltage i afstemningen.

Alle danske statsborgere har mulighed for at afgive deres stemme på ambassaden, idet det ikke er ambassadens opgave at vurdere, hvorvidt valgretsbetingelserne er opfyldt. Denne vurdering foretages af myndighederne i Danmark. Der gøres opmærksom på, at det nye ansøgningsskema til optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet, kan fås ved henvendelse til ambassaden eller hentes på Indenrigsministeriets hjemmeside http://sim.dk/.

Valgret til Folketinget, EuropaParlamentet og de kommunale eller regionale råd samt ved folkeafstemninger har enhver, der

1) har dansk indfødsret

2) fylder eller er fyldt 18 år den dag, afstemningen afholdes i riget

3) har fast bopæl i riget og

4) ikke er umyndiggjort.

Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget. Tilsvarende anses følgende personer, der midlertidig har taget ophold i udlandet, for at have fast bopæl i riget:

  • personer, der er udsendt af en dansk myndighed, en herværende virksomhed eller forening, 
  •  personer, der gør tjeneste i en international organisation, som Danmark er medlem af, 
  •  personer, som er udsendt af en hjælpeorganisation i Danmark,
  • personer, der er i udlandet på grund af uddannelse eller helbred, samt
  • andre personer, der kan sidestilles med de nævnte.

Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Samlevere til de nævnte personer anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, hvis de to samlevende har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.