Spring til indhold

Legalisering/Apostille/Verificering

Den 24. november 2010 tiltrådte Letland permanent "Konventionen om Afskaffelse af krav om Legalisering af Udenlandske Offentlige Dokumenter". Afskaffelse af kravet om legalisering gælder over for medlemsstaterne i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og Schweiz.

Konventionen indeholder bestemmelser om en fritagelse af krav om legalisering (apostille) af offentlige dokumenter  eller af tilsvarende eller lignende formelle dokumenter.

Bestemmelserne i konventionen anvendes over for medlemsstater i EU og EØS, samt Schweiz. Offentlige dokumenter udstedt i disse lande vil være fritaget for legaliseringskrav i Letland.  Offentlige dokumenter udstedt i Letland er fritaget for legaliseringskrav i Belgium, Danmark, Fankrig, Irland, Italien, Cypern og Estland.

Hvis de myndigheder, der har accepteret et dokument, er i tvivl om ægtheden af dokumenter eller underskrifter, kan de anmode om oplysninger fra de relevante landes myndigheder, som har udstedt dokumentet.

For yderligere information henvises til links i bunden af siden.

Hvad er legalisering?

En legalisering er en bekræftelse på, at underskriften på dokumentet er ægte, og at den som har underskrevet, er berettiget til det.  En legalisering har ikke noget med dokumentets indhold at gøre og er derfor ikke bevis for, at indholdet er korrekt. Legaliseringen bekræfter alene underskriftens ægthed.

Verificering

En verificering af et dokument er typisk et bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument. Verificeringen har heller ikke noget med dokumentets indhold at gøre, og bekræfter alene at der er tale om en tro kopi.

Attestation

Ambassaden kan også attestere en privatpersons underskrift, herunder en underskrift på vegne af firmaer eller organisationer.

Betaling

Oplysninger vedrørende betaling kan findes her.