Spring til indhold

Borgerservice

Borgerservice står til rådighed med vejledning og bistand i forbindelse med ansøgninger om danske pas, visum til Danmark, assistance i tilfælde af dødsfald, sygdom, ulykker, hjælp med overførsel af penge til nødstedte, fængslinger i Letland m.m.

For yderligere information om ovenstående punkter, se venligst menuerne under "Rejse og ophold".

Borgerservice kan ikke hjælpe danskere eller andre med fast bopæl i Danmark, hvis de kommer i økonomiske problemer på deres rejse i Letland. Dette gælder også i forbindelse med lån af penge til billet tilbage til Danmark, betaling af hospitalsophold, advokatbistand etc.

Danske borgere er altid velkomne til at henvende sig på vores repræsentation. For kontaktdetaljer se menuen til venstre.