Spring til indhold

Letland som marked

Letland blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008, men landet er kommet stærkt tilbage, og den lettiske økonomi har de seneste år oplevet stabil og høj vækst, der er blandt de højeste vækstrater i Europa. Landet oplevede en vækst i BNP på 4,8 % i 2018, og vækstprognoserne ligger på omkring 3 %. Arbejdsløsheden lå på 7,4 % i 2018 og er fortsat nedadgående. Riga-regionen oplever den højeste vækst og en lav arbejdsløshed.

Letland har fået opbygget en stærk eksportsektor – godt hjulpet på vej af en øget konkurrenceevne som følge af de lavere lønninger, i forhold til resten af EU, og udenlandske investeringer. I andet kvartal af 2019 lå en gennemsnitlig månedsløn på 804 EUR, og i Letland er mindstelønnen 430 EUR/mdr. Den høje vækst har senest ført til store stigninger i lønningerne, særligt i Riga-området.

Letlands eksport steg med 8,5 % i 2018, og landets import oplevede ligeledes en stærk stigning på 10,4 %. Eksporten til EU udgjorde 72,3 % af den samlede lettiske eksport i 2018.

Letlands største handelspartnere er Litauen (17 % af den samlede udenrigshandel i 2018), Estland, Tyskland, Rusland og Polen (med henholdsvis 10, 9, 9 og 7 % i 2018).
Landets eksport udgøres primært af maskiner, træ og træprodukter, tjenesteydelser, forberedte fødevare, uædle metaller, kemiske produkter samt elektriske maskiner og udstyr.

Fra 1. januar 2014 overgik Letland til euroen, og overgangen er foregået uden særlige problemer.

Danmarks ambassade i Letland

Pils iela 11
LV-1863 Riga
Tlf: +371 67 226 210
rixamb@um.dk