Spring til indhold

Letland som marked

Letland og de baltiske nabolande kan være attraktive for danske virksomheder, der overvejer at drive forretning i udlandet. Med sin geografiske position har Letland let adgang til de store markeder i Nord- og Østeuropa. Hovedstaden Riga er den største baltiske by (på størrelse med København), og i kraft af Riga lufthavn, den største baltiske lufthavn, og flere store havne fungerer Letland som regional hub for transport, logistik og infrastruktur. Letland har en veludviklet infrastruktur, et forholdsvist lavt lønniveau, og en veluddannet arbejdsstyrke. Forretningskulturen er tæt på den danske, og der er interesse for danske innovative og bæredygtige løsninger. Der er også gode muligheder for underleverancer til Danmark, hvilket også illustreres af, at Danmark er blandt Letlands vigtigste eksportmarkeder.

Letland har en robust økonomi med lav offentlig gæld. I de senere år har landet oplevet høj og stabil vækst på 3-5%. Siden finanskrisen har arbejdsløsheden været støt faldende og nåede ned på 6% i 2019. Letland er dog præget af markante regionale forskelle, hvor Riga-regionen oplever den højeste vækst og lav arbejdsløshed. Den høje vækst har senest ført til markante stigninger i lønningerne, særligt i Riga-området.

Som følge af covid-19 pandemien ventes i 2020 et markant fald i økonomien på 5-7%, men økonomien ventes at komme tilbage på sporet i 2021 med en positiv vækst i samme størrelsesorden. Letland har iværksat hjælpepakker, der skal understøtte erhvervslivet og fremme investeringer i moderniseringer af økonomien og udvikling af infrastrukturen.

Danmarks ambassade i Letland

Pils iela 11
LV-1863 Riga
Tlf: +371 67 226 210
rixamb@um.dk