Skip to content

Jauna vienošanās Dānijas aizsardzībai 2018. – 2023. gadam

Vienošanās palielinās Dānijas ieguldījumu NATO kolektīvajā atturēšanā, sniegs plašākas iespējas dalībai starptautiskajās operācijās, stiprinās Dānijas nacionālo drošību, veicinās kiberaizsardzību, kā arī gatavību nacionālajam ārkārtas situāciju plānam. Aizsardzības budžets pieaugs par 20%, kā arī plānotas ievērojamas investīcijas materiālajā aprīkojumā.

“Vienošanās pasvītro mūsu vēlēšanos un mērķtiecību uzturēt drošu Dāniju, kā arī saglabāt mūsu pozīciju kā vienai no centrālajām NATO dalībvalstīm. Aizsardzības jomas stiprināšana ir nepieciešama šodienas nestabilajos drošības poitikas apstākļos”, saka Aizsardzības ministrs.

Vairāk par vienošanos lasiet šajās saitē: http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/ny-aftale-for-forsvaret-2018-2023.aspx