Skip to content

Kultūra un sabiedrība


Dāniju un Latviju vieno ciešas kultūras saites un daudzveidīga sadarbība kultūras jomā. Neilgi pirms neatkarības atgūšanas Dānija, kā viena no pirmajām valstīm, Latvijā izveidoja kultūras institūtu.

Pateicoties Kultūras institūtam un dažādām apmaiņas programmām, kas, cita starpā, arī daudziem latviešiem ir devušas iespēju pabūt Dānijā, gūt ieskatu dāņu kultūras vērtībās, valodā un sabiedriskajās norisēs. Dānijas vēstniecība ļoti cieši sadarbojas ar Dānijas Kultūras institūtu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kura galvgalis atrodas Rīgā, un kopīgi atbalstām visdažādākos dāņu kultūras pasākumus Latvijā.

Vairāk par Dānijas Kultūras institūta aktivitātēm varat uzzināt institūta birojā.

Dānijas Kultūras institūta kontaktinformācija:
Adrese:
Mūkusalas iela 3, 6. st., 625. telpa
Rīga, Latvija-LV-1048

e-pasts: dki@dki.lv
Tālrunis: + 371 67289994

Latvijā darbojas arī Ziemeļu Ministru padomes birojs, kas nodarbojas ar Ziemeļvalstu kultūras popularizēšanu Latvijā. Kontaktinformācija atrodama zemāk pievienotajā interneta saitē.

set title

set text