Skip to content

Uzturēšanās, darbs, studijas

Latvijas pilsoņi, kuri ierodas Dānijā ar mērķi studēt, strādāt vai ar kādu citu mērķi ilgstoši uzturēties valstī, ir jāreģistrējas Dānijas Valsts administrācijā saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kāda norādīta zemāk pievienotajās saitēs. kā arī Latvijas nepilsoņi drīkst uzturēties Dānijā tūrisma nolūkos 90 dienas pusgada laikā. Pusgada periodu sāk aprēķināt no datuma, kurā persona ieceļo Dānijā, savukārt 90 dienu periods var būt arī ar pārtraukumiem, tādējādi tiek aprēķināts reālais Dānijā pavadīto dienu skaits.

Latvijas pilsoņiem, kuri ierodas Dānijā ar mērķi studēt, strādāt vai ilgstoši (t.i. ilgāk par 90 dienām) uzturēties valstī ar citu mērķi, ir jāreģistrējas Dānijas Valsts administrācijā. Par noteikumiem un kārtību, kādā jāveic reģistrācija, varat lasīt zemāk pievienotajā saitē par imigrācijas noteikumiem.

Latvijas nepilsoņiem, kuri vēlas uzturēties Dānijā ar mērķi studēt, strādāt vai ilgstoši (t.i. ilgāk par 90 dienām) uzturēties valstī ar citu mērķi, ir jāsniedz dokumentus izskatīšanai Dānijas Imigrācijas dienestā. Darba attiecības drīkst uzsākt tikai tad, kad saņemta oficiāla apstiprinoša atbilde, savukārt, ja mērķis ir studijas, tad tās drīkst uzsākt ari nesagaidot atbildi, ja vien personas uzturēšanās Dānijā tajā brīdī nepārsniedz 90 dienas. Par noteikumiem un kārtību, kādā jāveic reģistrācija, varat lasīt zemāk pievienotajā saitē par imigrācijas noteikumiem.

Eiropas Savienības pilsoņi, kuri vēlas uzturēties Danijā saskaņā ar ES noteikumiem par pārvietošanās brīvību, ir atbrīvoti no maksas par dokumentu noformēšanu.  Vairāk par ES/EEZ un Ziemeļvalstu pilsoņiem lasiet zemāk pievienotajā saitē "Imigrācijas noteikumi".