Skip to content

Veselības aprūpe Dānijā

Bezmaksas ES apdrošināšanu var pasūtīt Veselības Obligatās  Apdrošināšanas Valsts aģentūras mājas lapā. Lai dotos uz Dāniju tūrisma braucienā, Jums ir jāpasūta Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK). Tā nav paredzēta gadījumiem, kad persona strādā vai dodas strādāt uz citu ES/EEZ dalībvalstīvalsti, jo tādā gadījumā EVAK ir jāsaņem no attiecīgās valsts.

Veselības aprūpe pie ģimenes ārsta vai primārās veselības aprūpes ārsta

Veselības aprūpi iespējams saņemt pie jebkura primārās veselības aprūpes ārsta vai ģimenes ārsta, kam ir līgums par sabiedrības veselības aprūpi (turpmāk ĢĀ). Darba laiks parasti ir no plkst. 8.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika veselības aprūpi var saņemt vietējā neatliekamās palīdzības dienestā. Ārstēšana ir bez maksas.
 
Veselības aprūpe pie speciālista

Ja nepieciešama speciālista konsultācija vai ārstēšana, nepieciešams saņemt nosūtījumu no primārās veselības aprūpes ārsta vai ģimenes ārsta (kuram ir līgums par sa-biedrības veselības aprūpi). Ārstēšana ir bez maksas.
 
Zobārsts

Ja nepieciešama zobārsta palīdzība, jāgriežas pie zobārsta, kuram ir līgums par sabiedrības veselības aprūpi. Sabiedrības veselības aprūpe sedz 60% no maksas par ārstēšanu. Netiek apmaksāta protezēšana un zobu apvilkšana (kronīši) u.c.
 
Veselības aprūpes pakalpojumi ar ĢĀ nosūtījuma par daļēju apmaksu

Psihologa konsultācija, psihoterapeita konsultācija,  pēdu terapija tiek apmaksāta daļēji.
 
Veselības aprūpes pakalpojumi bez ĢĀ nosūtījuma ar daļēju apmaksu

Netradicionālā medicīna.
 
Stacionārā ārstēšana

Akūtas medicīniskas palīdzības nepieciešamības gadījumos jāgriežas jebkuras sabiedriskās slimnīcas uzņemšanas nodaļā.
Plānveida ārstēšanās gadījumos nepieciešas ĢĀ vai speciālista nosūtījums. Ārstēšana ir bezmaksas.
 
Ārstēšanai nepieciešamo medikamentu saņemšana

Ar recepti jāgriežas jebkurā aptiekā. Apmaksa tiek aprēķināta pēc ikgadējā vidējā recepšu medikamentu patēriņa. Ārvalstu pacientiem, kuri pirmo reizi Dānijā iegādājas medikamentus, tiek izsniegta speciāla numurēta karte. Šī karte jāuzrāda, lai aprēķinātu iegādātā medikamenta  atmaksas lielumu. Atmaksas lielums nedrīkst būt zemāks par vidējām aprēķinātām gada izmaksām, kas 2004. gadā ir 540 dāņu kronas. Bērniem līdz 18 gadiem atmaksa ir 50%.
 
Transportēšana  uz slimnīcu

Akūtas neatliekamas palīdzības nepieciešamības gadījumā zvaniet pa telefonu 112. Ātrās medicīniskās palīdzības transports ir par brīvu.
 
Atmaksas saņemšana Dānijā

Ja Jūs neesat uzrādījis Eiropas veselības karti  un samaksājis pilnu maksu par ārstēšanu, Jūs varat atmaksu saņemt vietējā pašvaldībā (pēc Jūsu dzīves vietas Dānijā).Uzrādiet samaksas rēķinu, recepti un nosūtījumu no ĢA vai speciālista, kā arī Eiropas veselības karti.

Nepieciešamā ārstēšana, kas uzsākta pirms ierašanās Dānijā un nozīmēta turpināt

Ja Jums nepieciešama skābekļa terapija vai hemodialīze laika posmā, kamēr Jūs uzturaties Dānijā, Jums vai Jūsu veselības aprūpes iestādei  tas jāpiesaka. Nacionālā Veselības Valde (Sundhedsstyrelsen) var sniegt informāciju par sabiedriskām slimnīcām ar pieejamu skābekļa terapiju. Par samaksu par transportu jāvienojas ar slimnīcu.