Skip to content

Naturalizācija

Naturalizācija Dānijā jeb Dānijas pilsonības iegūšana

Kādos gadījumos iespējams iesniegt vēstniecībā dokumentus naturalizācijas procesa uzsākšanai?

Mātes - Dānijas pilsones un tēva – citas valsts pilsoņa bērns, kas dzimis laika periodā no 1961. gada 1. janvāra līdz 1978. gada 31. decembrim, piedzimstot tolaik spēkā esošās Dānijas likumdošanas dēļ neieguva Dānijas pilsonību. Kā alternatīva mātēm – Dānijas pilsonēm tika piedāvāta iespēja iesniegt lūgumu Valsts āmtē vai kādā no Dānijas ārvalstu diplomātiskajām misijām par Dānijas pilsonības piešķiršanu bērnam.

Saskaņā ar “princeses likumu” (“prinsessereglen”), bērniem, kuri dzimuši minētajā periodā un kuru mātes nav iesniegušas lūgumu, ir tiesības iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā.

Lai pieteiktos naturalizācijai, jāievēro sekojošas prasības. Ja persona iepriekš krimināli sodīta, naturalizāciju drīkst uzsākt tikai pēc īpaši noteikta laika perioda. Persona arī nedrīkst būt parādā nevienai Dānijas iestādei.

Personai jāpārvalda dāņu sarunvaloda tādā līmenī, ka tā var piedalīties sarunā dāniski bez citu valodu palīdzības un bez akcenta, taču tai nav obligāti jāprot dāniski lasīt un rakstīt.

Visubeidzot, personai jāatsakās no savas iepriekšējās pilsonības. Izņēmums pieļaujams tikai gadījumā, ja persona pastāvīgi dzīvo valstī, kuras pilsonība tai ir.

Vispārīgi par naturalizāciju

Personai jābūt ar pastāvīgu dzīvesvietu Dānijā un jābūt nodzīvojušai šajā valstī vismaz 9 gadus. Taču pastāv noteikumu atvieglojumi atsevišķām personu grupām, piemēram - personām, kurām ir dāņu izcelsme vai kas iepriekš bijuši Dānijas pilsoņi.
Iepriekš sodītās personām naturalizācijas procesu iespējams uzsākt tikai pēc īpaši noteikta laika perioda, kas atkarīgs no viņu pieļautā likumpārkāpuma smaguma pakāpes.

Nenomaksāti parādi valstij, nodokļi vai nodevas nepieļauj naturalizāciju.
Personai jāpārvalda dāņu valoda tādā līmenī, ka tā var sarunāties dāniski bez citu valodu palīdzības ar dabīgu akcentu, taču tai obligāti nav jāprot dāniski lasīt un rakstīt.

Visubeidzot - personai jāatsakās no savas iepriekšējās pilsonības.

Iesniegums

Ja piesakāties naturalizācijas procesam vēstniecībā, jāveic vienreizējs neatgriežams maksājums saskaņā ar konsulāro maksājumu sarakstu attiecīgajā brīdī un jāiesniedz sekojoši dokumenti:
·        Bēgļu, ieceļotāju un integrācijas ministrijas anketa;
·        Dzimšanas un/vai kristību apliecība;
·        Personas mātes dzimšanas un/vai kristību apliecība;
·        Vecāku laulības apliecība;
·        Personas pase;
·        Mātes izziņa, ja viņa lūgusi citas valsts pilsonību vai to ieguvusi;
·        Ja persona studējusi vai strādājusi Dānijā, arī izglītības dokumentu kopijas u.tml.

Lietas izskatīšanas termiņš ir aptuveni 12 mēneši.

* Visi izcenojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un ir atkarīgi no valūtas kursa, kāds tiek izmantots Dānijas vēstniecībā.

Vairāk par Dānijas pilsonību lasiet zemāk pievienotajā saitē dāņu valodā.