Skip to content

Ārvalstīs dzimuši Dānijas pilsoņi

Par tā saukto "22 gadu likumu".

Dānijas pilsoņi, kas dzimuši ārpus Dānijas, zaudē savu pilsonību sasniedzot 22 gadu vecumu.

Dānijas pilsonību var saglabāt, iegūstot Integrācijas ministrijas atļauju, ja:
1.       persona līdz 22 gadu vecumam vismaz gadu dzīvojusi Dānijā;
2.       personas uzturēšanās Dānijā līdz 22 gadu vecumam bijusi pamatota ar piederību šai valstij;
3.       persona vismaz 7 gadus dzīvojusi Somijā, Islandē, Norvēģijā vai Zviedrijā;
4.       zaudējot Dānijas pilsonību persona kļūst par nepilsoni.

Iesniegums
Ņemot vērā, ka lietas izskatīšanas ilgums Integrācijas ministrijā ir līdz 12 mēnešus ilgs, iesniegumu par Dānijas pilsonības saglabāšanu, sasniedzot 22 gadu vecumu jāiesniedz ne vēlāk, kā tūlīt pēc 21 gada vecuma sasniegšanas. Īpaši nāktos ielāgot, ka iesniegumu jānodod vēstniecībā, vēlākais, dienu pirms 22. dzimšanas dienas.

Iesnieguma adresāts:
Bēgļu, ieceļotāju un integrācijas ministrijas
Pilsonības departaments
Holbergsgade 6
DK-1057 København
 
Iesniegumam jāpievieno:
·         Iesniedzēja dzimšanas vai kristību apliecība;
·         Iesniedzēja vecāku dzimšanas vai kristību apliecības;
·         Vecāku laulības apliecība;
·         Paskaidrojums par to, kur iesniedzējs un viņa vecāki uzturējušies kopš  dzimšanas līdz iesnieguma datumam. Rakstisks paskaidrojums, vai, kad un cik ilgi iesniedzējs uzturējies Dānijā (uzturēšanās ilgums, vietas un iemesls, piemēram, brīvdienas, mācības, u.tml.);
·         Ja iesniedzējs precējies, jāpievieno laulības apliecība;
·         Ja iesniedzējam ir bērni, jāpievieno bērnu dzimšanas vai kristību apliecības;
·         Ziņas par iesniedzēja dāņu valodas prasmēm;
·         Ziņas par iesniedzēja piederību Dānijai – vismaz divu personu vārdi un adreses Dānijā, kas var apliecināt sniegto informāciju;
·         Ziņas par to, vai iesniedzējs vai viņa/viņas vecāki ieguvuši citas valsts pilsonību.
SamaksaJāveic vienreizēja iemaksa 63,- LVL (675,- DKK) par iesniedzēja dāņu valodas prasmju novērtēšanu, taču jāņem vērā, ka visi izcenojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un ir atkarīgi no valūtas kursa, kāds tiek izmantots Dānijas vēstniecībā. Maksa par pakalpojumu veicama skaidrā naudā Latvijas latos vienlaikus ar dokumentu iesniegšanu un atpakaļ netiek izmaksāta.

Vairāk par pilsonības jautājumiem varat lasīt zemāk pievienotajā saitē dāņu valodā.