Skip to content

Konsulāro pakalpojumu cenas

Pievienotajā dokumentā sniegta informācija par Dānijas vēstniecības konsulāro pakalpojumu cenām, ko noteikusi Dānijas Ārlietu ministrija.