Skip to content

Konsulāro pakalpojumu cenas

Pievienotajā dokumentā sniegta informācija par Dānijas vēstniecības konsulāro pakalpojumu cenām, ko noteikusi Dānijas Ārlietu ministrija.

Visus konsulāros maksājumus lūdzam veikt, pārskaitot vēstniecības kontā, jo nepieņemam maksājumus skaidrā naudā. Maksājumā lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi un personas vārdu, par kuru tiek veikts konsulārais maksājums.

Dānijas Karalistes vēstniecība

Pils iela 11, Riga, LV 1863

NMN: 90000481748

Danske banka, SWIFT kods MARALV22

IBAN: LV88MARA2041000027963 (EUR konts)