Skip to content

Dānijas vēstniecība Latvijā

Pils iela 11Rīga, LV 1863
Tālrunis: +371 67 226 210Fakss: +371 67 820 234

set title

New to Denmark

'' 
Šajā mājas lapā varat iepazīties ar Dānijas imigrācijas noteikumiem gan attiecībā uz ES pilsoņiem, gan ieceļotājiem no citām valstīm.

Focus Denmark

""

Žurnāls, kas piedāvā publikācijas un jaunumus par Dānijas pieredzi, izpēti, inovācijām un jauniem produktiem, kā arī investīciju iespējām un uzņēmējdarbības uzsākšanu Dānijā.