Spring til indhold

Familiesammenføring

Udlændige som har familie i Danmark har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark

Opholdstilladelse kan, når visse betingelser er opfyldt, gives til:

 • Ægtefæller, samlevere og registrerede partnere
 • Børn under 15 år. 

Opholdstilladelsen er i første omgang tidsbegrænset, men med mulighed for forlængelse, hvis betingelserne herfor fortsat er til stede. Endvidere er der mulighed for, at tilladelsen efter en årrække kan blive tidsubegrænset, dvs. permanent.

For at søge om familiesammenføring på baggrund af ægteskab, skal ansøgeren indgive følgende dokumenter:

 • Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside)
 • Pasfoto (4 stk.)
 • Vielses- eller partnerskabsattest (kopi eller original med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk
 • Dokumentation for samliv (skal kun vedlægges, hvis I hverken er gift eller har indgivet registreret partnerskab)
 • Udfylde ansøgningsskema, som findes på linket i bunden af siden.

Læg mærke til, at der er krav om, at man skal være fyldt 24 år for at få familiesammenført en ægtefælle til Danmark. 

For at søge om familiesammenføring til børn under 15 år skal ansøgeren indgive følgende dokumenter:

 • Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside)
 • Pasfoto (4 stk.)
 • Barnets fødselsattest (kopi eller original med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk)
 • Udfylde ansøgningsskema, som findes på linket i bunden

Ønskes yderligere information, se venligst nedenfor.  

Kontakt

right side inherited component

Danmarks ambassade i Letland

Pils iela 11

LV-1863 Riga

Tlf: +371 67 226 210

Fax: +371 67 820 234

E-mail: rixamb@um.dk