Spring til indhold

Lettiske skatteforhold

Du er skattepligtig i Letland, hvis du opholder dig i landet i 183 dage eller længere inden for en periode på 12 måneder, og du skal give meddelelse herom til din lokale lettiske skattemyndighed.

State Revenue Service – hjemmeside: www.vid.gov.lv/en

Når du forlader Letland, skal du ligeledes meddele dette til din lokale skattemyndighed.
Såfremt du betaler skat i Letland, er du ikke skattepligtig i Danmark.

Skatteprocenter

  • Indkomstskat er på 24%.
  • Social skat er på 34,09%. 23.59% betales af arbejdsgiveren og 10,5% af arbejdstageren.
    For yderligere oplysninger anbefales det, at du tager kontakt til ambassadens handelsafdeling eller en advokat.