Spring til indhold

Gode råd til danske rejsende

Husk dit gyldige pas på rejsen 

 • Når du rejser udenfor Norden, skal du som dansk statsborger skal du altid medbringe dit pas. Dette gælder også for rejser til de lande uden for Norden, som er en del af Schengen-samarbejdet. Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet ændrer ikke på reglerne for, hvornår du skal medbringe dit pas, når du rejser.
 • Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island), er det ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe anden form for legitimation. Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis for, hvem du er, ved overnatning på hoteller og lignende. 
 • Bemærk dog, at den svenske regering den 18. december 2015 har truffet beslutning om indførelse af ID-kontrol på rejser med tog, bus eller færge fra Danmark til Sverige gældende fra d. 4. januar 2016. Det svenske politi anbefaler, at personer, der ønsker at rejse ind i Sverige fra andre Schengen-lande medbringer pas eller nationalt ID-kort. 
 • De norske myndigheder har også skærpet kontrollen af indrejsende ved grænseovergange og færgeterminaler, således at nordiske borgere, der rejser ind i Norge, skal kunne vise gyldig billedlegitimation (pas, kørekort). 

Sæt dig ind i dine forsikringsbetingelser

 • Sæt dig ind i dine forsikringsbetingelser – også når det gælder korte rejser i Europa. Med det blå sundhedskort er du stillet på lige vilkår med lokale borgere i det pågældende land, du rejser i. Generelt gælder det, at det blå sundhedskort udelukkende dækker nødvendig læge- og hospitalsbehandling m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. 
 • Det er rejseforsikringsselskaberne, som kan yde f.eks. krisepsykologisk hjælp eller arrangere tidlig hjemrejse - vel og mærke, hvis man har en forsikring. Det kan f.eks. være via en familieforsikring, et kreditkort eller via en årsrejseforsikring. 
 • Undersøg, hvad din forsikring dækker. Der er forskelle på dækningsgraden. Er der mulighed for krisepsykologisk bistand, hvis du er tæt på et terrorangreb og er bistand til hjemrejse omfattet osv. Og dækker den kun dig selv eller er dine medrejsende også dækket? 
 • Medbring kontaktoplysninger på dit forsikringsselskab og den alarmcentral, som dit forsikringsselskab benytter. Kod de relevante telefonnumre ind i din mobiltelefon. 
 • Udenrigsministeriets Borgerservice og ambassaderne bistår med kontakt til udenlandske myndigheder i forbindelse med nødsituationer, udstedelse af nødpas og efterlysning af personer, som pårørende i Danmark ikke kan få kontakt til i en nødsituation.
 • Registrér dig på danskerlisten på www.um.dk og download Udenrigsministeriets app UM Rejseklar. 
 • I tilfælde af en krisesituation: Hold dig så vidt muligt orienteret om situationen via lokale medier og følg myndighedernes anbefalinger. Er du i tvivl om situationen i lokalområdet så spørg der hvor du opholder dig. 
 • Taler du ikke lokalsproget, vil internationale medier som BBC og CNN ofte have aktuel dækning. 
 • Følg Udenrigsministeriet Borgerservice på Facebook og Twitter. Vi vil forsøge at opdatere så hurtigt som muligt via den danske ambassade på stedet. 
 • Hvis du har brug for hjælp til tidlig hjemrejse, krisepsykologisk bistand mv.:
  Kontakt dit forsikringsselskabs alarmcentral:
  SOS International +45 7010 5050
  Europæiske +45 7010 9030
  Falck Global Assistance +45 7025 0405
  Gouda +45 3315 6060
  Bupa Global +45 70 23 24 60 
 • Hvis du har brug for kontakt til lokale myndigheder eller du har pårørende, du ikke kan få kontakt til, så kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på +45 3392 1112. Du kan også sende en mail på bbb@um.dk.