Spring til indhold

Vær naturvenlig og pas på bier ved brugen af plantebeskyttelsesmidler i jordbrug!

Letlands biavlerforening henvender sig til Jer, fordi mange danske landmænd har startet landbrug i Letland gennem mange år.

Den lettiske lovgivning sikrer beskyttelsen af bier og andre bestøvere. Hvis man driver jordbrug i overensstemmelse med lovgivningen, kan både landmænd og biavlere arbejde ved siden af hinanden uden problemer. I de seneste år er der desværre sket flere biforgiftningsskader forårsaget af landbrugets anvendelse af sprøjtemidler (pesticider), bl.a. i områder, hvor jordbruget dyrkes af de danske landmænd.

De største biforgiftningstilfælde i de sidste to år er endt i retten. Da disse har været forårsaget af anvendelse af forbudte sprøjtemidler og har været forbundet med de danske landmænds landbrugsaktiviteter i Letland, opfordrer vi Den Danske Ambassade til at introducere de danske landmænd for Letlands lovgivning, så lignende lovovertrædelser kan undgås.

Vi er indforstået med, at i Danmark behandler de danske landmand i henhold til de lokale miljøbeskyttelseskrav og er miljøvenlige. Det er også en af prioriteterne for erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer. Lad os være bi -og miljøvenlige, også i Letland!

Planter og bier i naturen er tæt forbundet. Derfor bliver bier og andre uskadelige insekter ligeledes berørt af anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, mhp. begrænsning af planteinsekter. Den mest skadelige metode i forhold til biavlen er anvendelse af insekticider, da en forkert eller uforsigtig anvendelse kan forårsage forgiftning af bier og andre bestøvere. Disse insekter er ikke skadelige mod planter, tværtimod – de medvirker til bestøvningsprocessen. Bestøvelsen er meget betydningsfuld for alle planter. Især til kryds-bestøvede planter, som er egnet til at blive bestøvet af insekter. Ellers vil de ikke kunne producere frø og frugter, og høsten ville være dårlig.

Mht. bi og andre bestøveres sikkerhed er der blevet udarbejdet „Regler om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler” (MK noteikumi nr. 950), som trådte i kraft d. 13. december 2011. Der er inkluderet flere punkter, som konkret omhandler biers og andre naturlige bestøveres beskyttelse: 

• Pkt. 19. For at beskytte bier og andre bestøvere skal personen ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler opfylde følgende sikkerhedskrav:
 19.1. Etiketten „Giftigt for bier” eller anført advarsel om midlets påvirkningskarakteristik R57;
 19.2. standardudtryk Spe8;
 19.3. andre henvisninger mht. bi eller andre bestøveres beskyttelse.
• Pkt. 20. Hvis etiketten på et plantebeskyttelsesmiddel bærer betegnelsen “Giftigt for bier” eller midlets påvirkningskarakteristik R57, skal brugeren af plantebeskyttelsesmidlet, tre dage før anvendelse af et sådan plantebeskyttelsesmiddel på beplantede marker eller plantager, advare ejere af bistader inden for en radius på to kilometer fra det sted der behandles.
Hvad betyder udtryk Spe8? Spe8 – farligt for bier. For at beskytte bier og andre bestøvere i planternes blomstringsperiode, må midlerne kun sprøjtes mellem kl. 22.00 og 5.00.

Bemærkning „Må ikke benyttes i arealer, hvor bierne fouragerer aktivt” benyttes bl.a. i tilfælde, hvor der observeres overflyvning af bier på den mark, som skal sprøjtes.
Det betyder, at de fleste plantebeskyttelsesmidler kun må blive sprøjtet mellem 22.00 og 5.00 i marker med blomstrende dyrkede planter og ligeledes, hvis der findes blomstrende ukrudt. I denne periode flyver bier, humlebier og andre bestøvere ikke.

Sprøjtemidlerne påvirker planteinsekter og de uskadelige insekter bliver ligeledes berørt. Bierne kan blive forgiftet både ved at berøre de sprøjtede planter og af systemindflydelsen – forårsaget af midler, som absorberes i planter. Systemindflydelsesmidler bærer betegnelsen “Giftigt for bier”. Derfor skal ejere af bistader, inden for en radius på to kilometer fra det sted der behandles, advares inden anvendelse af disse midler.

Ingen af de ovennævnte beskyttelsesmidler er beregnet til behandling af potentielle nektarplanter (f.eks. raps). De bliver anvendt til beskyttelse mod bladlus i kornmarker og de må ikke blive anvendt på blomstrende planter. Hvis der findes blomstrende ukrudt i kornmarken, må midlerne Danadims og Perfekts ikke blive anvendt.

Overtrædelser af regler om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bliver nøje vurderet; de bliver vurderet som forsætlige handlinger, derfor er støttebegrænsningen betydelig – op til 100 %. Desværre findes der landmand, som allerede er blevet straffet. Strafferammerne er følgende:
• for mindre forseelser – advarsel, hvis forseelsen udbedres – 0 %
• for uopfyldte krav – 1 %, 3 % eller 5 %
• for gentagen forseelse – (1 %, 3 % eller 5 %) x 3
• for forsætlig forseelse – 20 % - 100 %

Letlands biavlerforeningen har gjort og vil i fremtiden gøre meget for at fremme indbyrdes kommunikation mellem biavlere og landmand. Hvis man fører landbrug i overensstemmelse med reglerne burde der ikke opstå problemer. Dog er det bedre, hvis biavleren er orienteret ift. marker i naboskabet og omvendt. Hvis disse to sider ikke kan kommunikere, kan der benyttes databaser, som indeholder oplysninger om de registrerede biavlssteder. Det er muligt, at opnå information om de registrerede bistaders placering ved en skriftlig henvendelse til Landbrugets Støtte Center (Lauksaimniecības datu centrs - LDC). Desværre vil det ikke være muligt, at få oplysninger om kortvarige placeringer af bistader, men biavlerforeningen har bedt alle biavlere om at placere skilte med deres kontaktoplysninger på bistader i de kortvarige placeringssteder. De største producenter af honningprodukter er også registreret i Fødevarer og Veterinærtjenestens database, men de offentliggjorte oplysninger er dog ufuldstændige.

Indbyrdes kommunikation vil fremme gode relationer og det ville være muligt at undgå ubehagelige situationer, hvor biavleren klager til plantebeskyttelsestjenestens inspektorer, også i tilfælde hvor landmanden i naboskabet anvender uskadelig gødning eller beskyttelsesmiddel på sine marker uden at informere biavleren.

Ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er det ret vigtigt, at tænke på bier og andre bestøvere, som er meget betydningsfulde til Letlands natur!

Ineta Eglīte
Letlands biavlerforeningens konsultant – veterinærlæge
Tlf.: 27 02 56 00