Spring til indhold

Praktikanter

Ambassaden i Riga søger to praktikanter til efteråret 2018.

NØGLEORD: GEOPOLITIK OG HYBRIDE TRUSLER; HØJ VÆKST; STÆRKT BILATERALT MILITÆR- OG KULTURSAMARBEJDE; 100 ÅRS JUBILÆUM FOR LETLANDS SELVSTÆNDIGHED I 2018; STOR ALSIDIGHED OG SPÆNDENDE OPGAVER

Vi søger løbende praktikanter på ambassaden, og den næste periode vil være fra 1. august 2018 – 31. januar 2019. Riga-ambassaden hører til i gruppen af mindre ambassader, hvilket giver dig mulighed for at få stort ansvar og blive inddraget i spændende problemstillinger. 2018 er et særlig interessant år for ambassaden, da 100-året for Letlands selvstændighed fejres, og der forventes i efteråret officielt besøg på højt niveau. Gennem opholdet vil du opnå kendskab til handel, økonomi, politik, kultur og samfundsforhold i en baltisk metropol med høj økonomisk vækst, geopolitiske udfordringer og en stor russisktalende befolkningsgruppe. Du vil få kendskab til arbejdsgangene i udenrigstjenesten ude og hjemme, et indblik i mulighederne for handel med og investering i Baltikum samt landets internationale samarbejde med især EU, NATO og OECD. Ambassaden samarbejder tæt med det Danske Kulturinstitut i Riga og public diplomacy-aktiviteter er en central del af arbejdet.

 

I den politiske afdeling fylder Letlands sikkerhedssituation grundet Ruslands adfærd i de senere år. Der er tale om en ”ny normaltilstand,” og sikkerheden i Østersøen er igen kommet på dagsordenen i mange sammenhænge, ikke mindst i NATO. Letlands særlige geografiske placering som Østersøland med en lang grænse mod Rusland (og Hviderusland) byder på særlige udfordringer og opgaver. Dertil kommer russiske indflydelsesmuligheder via medier og energipolitikken. Du får derfor mulighed for at beskæftige dig med Ruslands hybride virkemidler, som i stigende grad indtager en central rolle på den internationale scene.

 

I den kommercielle afdeling er der fokus på at få gennemført en ny og spændende samhandelsstrategi i den nordisk-baltiske region, hvor der skal samarbejdes mellem de otte danske ambassader i Østersøregionen på en helt ny måde. Letland oplever høje vækstrater, som øger danske virksomheders mulighed for eksport og investeringer. Ambassaden vejleder og rådgiver virksomheder om det lettiske marked og landets kompetenceområder ved at tilbyde dem skræddersyede løsninger, som du kan være med til at udforme. Vi har en tæt og løbende dialog med de etablerede virksomheder i landet. Vi følger de større infrastrukturinvesteringer som f.eks. Rail Baltica, der støttes af EU, og som skal binde landene tættere sammen med det øvrige EU, hvorfor man skal holde sig ajour med den politiske udvikling både i EU og Baltikum, men også den generelle situation inden for handel og økonomi.

 

Praktikantarbejdet er ulønnet, men ambassaden hjælper med at facilitere bolig i den smukke hovedstad Riga.

 

Som praktikant i ambassadens afdelinger vil dine opgaver bl.a. bestå af:

Praktikant i den politiske afdeling

 • Research og udarbejdelse af økonomiske og politiske analyser, briefinger, præsentationer mm.
 • Udarbejdelse af rapporter til Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder, bl.a. om Letlands holdninger til emner, der behandles i EU, NATO m.fl.
 • Udarbejdelse af bidrag til nyhedsbrev på forsvarsområdet for de baltiske stater
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy
 • Hertil kommer en række ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang

Praktikant i den kommercielle afdeling

 • Informationssøgning, markedsundersøgelser og udarbejdelse af rapporter
 • Kontakt til virksomheder, mødebooking, forberede eksportfremstød og deltage i møder
 • Indgå i det nordisk-baltiske samarbejde mellem handelsafdelingerne på ambassaderne i landene
 • Kombinere public diplomacy og kommercielle aktiviteter når det er muligt
 • Bidrage med indhold til diverse magasiner og online nyhedsbreve, hjemmesideredigering og public diplomacy
 • Ad-hoc baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang

Det er normalt muligt at få SU under opholdet, men det afhænger af den enkelte uddannelsesinstitution og SU-styrelsen. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis dit studiested tillader det.

 

Forventningerne til dig:

Som politisk/økonomisk praktikant forventes du at være studerende på overbygningen på en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, eksempelvis statskundskab, samfundsfag, økonomi eller lign. Som handelspraktikant forventes du at være studerende på overbygningen på en økonomisk eller samfundsfaglig kandidatuddannelse, eksempelvis erhvervsøkonomi, oecon, jura eller lign. Du skal være god til at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt på dansk og engelsk, og du må meget gerne være initiativrig og åben for nye indtryk og ideer.

 

Ansøgning

Af din ansøgning bedes det fremgå, hvilken praktikstilling du søger. Ansøgning, vedhæftet CV, karakterudskrift samt relevante udtalelser sendes i én samlet PDF-fil til rixamb@um.dk - skriv ”Praktikant efterår 2018” i emnefeltet. Den skal være os i hænde senest torsdag den 15. marts 2018.

 

Spørgsmål kan rettes til den nuværende politiske praktikant Niels Christian Stubben på niestu@um.dk, tlf. + 371 67 226 210 (+16) eller til handelspraktikant Michael Genster på micgen@um.dk, tlf. +371 67 226 210 (+31). Du kan også sende os dit telefonnummer – så ringer vi til dig.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!


Praktikantstillingerne søges besat af danske statsborgere, der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal som minimum have afsluttet grunduddannelsen (BA) på universitetsniveau eller lignende. Der udbydes to praktikpladser pr. semester; en i den politisk/økonomiske afdeling samt en i handelsafdelingen
.