Spring til indhold

Folketingets Forsvarsudvalg besøgte Letland

09.03.2015  13:32
Den 3.-4. marts 2015 besøgte medlemmer af Folketingets Forsvarsudvalg og danske medlemmer af NATOs parlamentariske forsamling Letland.

Som led i en større sikkerhedspolitisk studietur til de baltiske lande, besøgte Folketingets Forsvarsudvalg og danske medlemmer af NATOs parlamentariske forsamling Letland. Besøget indledtes tirsdag d. 3. marts med en velkomst ved ambassadør, Per Carlsen, og et oplæg ved Jānis Kažociņš, rådgiver i det lettiske forsvarsministerium.

Onsdag d. 4. marts besøgte den danske delegation først Forsvarsudvalget i det lettiske parlament. Her forestod formand Ainars Latkovski en overordnet orientering om status for udviklingen af det lettiske forsvar.

Dernæst fortsatte udvalget til det lettiske forsvarsministerium, hvor de mødtes med forsvarsminister Raimonds Vējonis. Han takkede for den danske støtte til det lettiske militær, både gennem samarbejdet i Baltic Division, men også Danmarks deltagelse i Baltic Air Policing-missionen. Han fremhævede desuden den nyligt underskrevne bilaterale samarbejdsaftale med Danmark.  Derefter gav Vējonis sit syn på Baltikums forhold til Rusland, og talte bl.a. om de mange russiske militærøvelser tæt på den lettiske grænse.

Før delegationen fortsatte mod Estland, afsluttedes besøget med en tur til den lettiske kaserne i Ādaži. Her fremviste Oberst Mārtiņš Liberts basen med tilhørende øvelsesterræn, det lettiske militærudstyr, og den danske delegation smagte et typisk middagsmåltid for en lettisk soldat.

""

Foto: Gatis Dieziņš, RYCSeneste nyt

    Se alle