Spring til indhold

Markedsbesøg til Letlands havne: Gateways for handel mellem øst og vest

11.05.2017  12:56

De lettiske havne har traditionelt behandlet gods og varer mellem øst og vest. Letland spiller stadig denne fordelagtige rolle, hvilket særligt sker gennem de isfrie havne i Riga, Ventspils og Liepaja - men konkurrencen er hård. Diversificering af handel, nye handelsruter og de nuværende sanktioner og mod-sanktioner mellem EU og Rusland har påvirket markedssituationen, hvilket har medført nye muligheder for nogle og nødvendige tilpasninger for andre. Letland ønsker at imødegå udfordringen gennem investeringer i infrastruktur og ved at yde bedre service, herunder toldmæglere, fragtmæglere, speditører og olieselskabsrørledningstjenester. Der gennemføres mange nye projekter, som ofte er finansieret af EU-midler. De tre største havne er blevet tildelt gunstige incitamentsordninger for at bidrage til at tiltrække nye virksomheder (en lettelse på 80-100 % på direkte skatter og betydelige rabatter på indirekte skatter (moms, punktafgifter)). Ventspils og Riga havne er frihavne, mens byen og havnen i Liepaja udgør en særlig økonomisk zone.
  
Letlands havne - markedsbesøg
Hvis du ønsker at vide mere om markedssituationen og forretningsmulighederne i Letland, tilbyder den danske ambassade et markedsbesøg den 27.-28. september 2017. Vi skaber kontakterne mellem virksomheder og relevante interessenter fra havnemyndigheder, fragtbureauer, stevedoringvirksomheder og andre havnerelaterede virksomheder. Desuden inkluderer turen et havnebesøg til Riga Freeport, og der informeres om mulig finansiering af havneinfrastruktur. Lær at navigere i dette marked. Besøget kan skræddersyes efter de deltagende virksomheders ønsker. Sidste chance for tilmelding er den 25 maj.

For detaljer om turen, klik her for at se ambassadens appetitvækker.Seneste nyt

    Se alle