Spring til indhold

Danes World Wides sommerskole for børn

09.03.2015  14:13
Danes World Wide udbyder i år legater til otte danske børn i udlandet til dækning af et tre ugers ophold på sommerskole med fokus på dansk sprog og kultur.

Danes Worldwide (en nonprofit, almennyttig forening for danskere i udlandet) afholder hvert år en 3-ugers sommerskole i Danmark for danske børn og unge (9 til 17 år), som til dagligt bor uden for Danmarks grænser.

I år tilbydes, som noget helt nyt, fripladser til otte elever via en række legater, modtaget fra danske fonde og private sponsorer.

Sommerskolen er en enestående mulighed for at styrke kendskabet til Danmark og det danske sprog samt danne netværk med andre globale børn og unge med danske rødder.

Ud over danskundervisning og ekskursioner tilbyder Sommerskolen en vifte af andre spændende aktiviteter, fx idræt, friluftsliv, drama og kreative værksteder.

Siden 2013 har det desuden være muligt at deltage i konfirmationsforberedelse på Sommerskolen og afslutte undervisningsforløbet med konfirmation i en nærliggende kirke.

Se kriterierne for ansøgning herSeneste nyt

    Se alle