Spring til indhold

Ambassadørens velkomst

Velkommen til den danske ambassade i Letland.

Danmark og Letland har tætte bilaterale forbindelser. Det gælder politisk, militært, økonomisk og kulturelt. Det blev ikke mindst bekræftet i mange sammenhænge i løbet af 2016, hvor vi fejrede 25-året for genetablering af de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Letland. Danmark var blandt forkæmperne for Letlands selvstændighed for 25 år siden, da Letland brød ud af Sovjetunionen.

I dag er Letland, ligesom Danmark, medlem af EU, OECD og NATO. Samarbejdet er bredt baseret, og omfatter også det regionale samarbejde i Østersøregionen, hvor det nordisk-baltiske samarbejde spiller en særlig rolle. Det giver et fantastisk udgangspunkt, når ambassaden arbejder på at fremme danske mærkesager, interesser og synspunkter.

Forsvars- og sikkerhedspolitik har igennem 25 år været et centralt område for det bilaterale samarbejde, og har i de senere år igen fået meget høj prioritet. Hvert år deltager danske og lettiske soldater i mange fælles træningsøvelser i Letland, men det sker også i internationale sammenhænge.

Også handelsmæssigt er relationerne meget udviklede. Samhandelen og danske investeringer i Letland har været stigende, og mange danske virksomheder har etableret sig i Letland. Hvis du har øje på det lettiske marked, så prøv os. Vi har hjulpet mange danske virksomheder med at komme i gang.

Udbredelse af kendskabet til Danmark og dansk kultur er ligeledes en kerneopgave for ambassadens arbejde. På dette område arbejder vi tæt sammen med Det Danske Kulturinstitut for Estland, Letland og Litauen, der har kontor i Riga.

Ambassaden bistår desuden danske turister og fastboende danskere i Letland. Se mere om ambassadens mulighed for at hjælpe under Rejse og Ophold.

Jeg håber, at du finder den information, som du har brug for, her på hjemmesiden. Hvis ikke, er du altid velkommen at kontakte os. Endelig har du også mulighed for at få indblik i vores aktiviteter på ambassaden via facebook eller på twitter.

Med venlig hilsen

Hans Brask
Ambassadør
Curriculum Vitae

""
Ambassadør Hans Brask