Spring til indhold

Letland som marked

Letland blev hårdt ramt af den økonomiske krise og oplevede et fald i BNP på hele 18 % i 2009 og en arbejdsløshed på 20 %. Derfor modtog den lettiske regering en økonomisk hjælpepakke fra EU og IMF samt fra en række bilaterale långivere, herunder Danmark. Kombinationen af låneprogrammet og Letlands reformpolitik har medvirket til, at lettisk økonomi igen er kommet på rette køl. Fra 2011 til 2013 var den gennemsnitlige vækst i den lettiske økonomi på 4,7 %, og Letland var dermed blandt de hurtigste voksende økonomier i EU. I 2014 blev den økonomiske vækst bremset, hvilket primært skyldes eksterne forhold, hvor særligt russiske modsanktioner, som reaktion på EU’s sanktioner mod Rusland, har haft en negativ effekt på Letlands økonomi.

Vækstprognoserne for 2017 og 2018 er dog positive og spår omkring 3 % vækst, hvilket er en stigning i forhold til 2016, hvor væksten var på 1,6 %. Den lavere vækst i 2016 tilskrives især en manglende udnyttelse af EU’s strukturfondsmidler. Arbejdsløsheden er på omkring 9,5 % og er fortsat nedadgående.

Krisen har udløst en generel ny-orientering mod eksport og generelle strukturreformer, som hidtil har været forsømt. Det har fået landet til at fokusere på at opbygge en stærk eksportsektor – godt hjulpet på vej af en øget konkurrenceevne som følge af de lavere lønninger og udenlandske investeringer.

Letlands eksport er vokset forholdsvis hurtigt de seneste par år, om end der var et lille fald eksporten på 0,3 % i 2016, ligesom importen tilsvarende faldt med 1,7 %. Eksporten til EU udgjorde 74 % af den samlede lettiske eksport i 2016. Letlands største handelspartnere er Litauen (18 % af den samlede udenrigshandel i 2016), Estland, Tyskland, Polen og Rusland (med henholdsvis 10, 10, 8 og 8 % i 2016). Letlands eksport udgøres primært af træ og træprodukter, elektriske maskiner og udstyr, mineralprodukter samt maskiner og mekaniske apparater. I de senere år er Letlands eksport blevet spredt over flere sektorer.

Fra 1. januar 2014 overgik Letland til euroen, og overgangen er foregået uden særlige problemer.

Danmarks ambassade i Letland

Pils iela 11
LV-1863 Riga
Tlf: +371 67 226 210
Fax: +371 67 820 234
rixamb@um.dk