Spring til indhold

Letland som marked

Letland har gjort meget for at gøre sig attraktiv for udenlandske investeringer. Letland rangerer som nr. 22 på Doing Business Index 2016

Fra 2011 til 2013 var den gennemsnitlige vækst i den lettiske økonomi på 4,7% årligt, Letland var dermed blandt de hurtigste voksende økonomier i EU. I 2014 blev den økonomiske vækst bremset, det skyldes primært eksterne forhold: langsommere end tidligere ventet vækst i EU samt den svækkede økonomiske situation i Rusland.

Væksten for 2014 forventes at være på 2.3%, mens arbejdsløsheden er faldet fra 15.6% i 2010 til 9.9% i 2013, og forventes at falde yderligere i 2014.

Letland vil i den kommende EU-budgetperiode 2014-2020 modtage 5.192 mia. EUR fra EU. Blandt fokuspunkterne for den kommende budgetperiode er: 565 mio. EUR afsat til at støtte skiftet mod en grønnere økonomi, 1.36 mia. EUR til udvikling af bæredygtig og effektiv transportinfrastruktur.

Letlands udenrigshandel har siden 2009 oplevet en kraftig stigning. I forhold til 2009 var eksporten af varer i løbende priser næsten fordoblet i 2012, mens importen af varer i løbende priser steg med mere end 80%. Eksport af lettiske varer oplevede en moderat vækst i 2013, hvor den steg med 1,5% beregnet i løbende priser. Import af varer i løbende priser steg med 1%. På trods af usikkerheden i de eksterne forhold steg eksporten i de første elleve måneder af 2014 med 2,5% i løbende priser. Til gengæld faldt importen af varer i denne periode med 1,4%.
 
Omkring 69% af Letlands udenrigshandel er i dag rettet mod EU-landene. I 2014 udgjorde træ og træprodukter samt maskineri en væsentlig del af vareeksporten, mens elektronisk udstyr, landbrug og fødevarer udgjorde en betydelig del af vareimporten. I 2014 udgjorde Letlands samhandel med Danmark 3%. De baltiske lande – Estland, Letland og Litauen – aftog tilsammen for næsten 10 mia. kr. danske varer og tjenester i 2012.

Letland indførte euroen den 1. januar 2014.

Danmarks ambassade i Letland

Pils iela 11
LV-1863 Riga
Tlf: +371 67 226 210
Fax: +371 67 820 234
rixamb@um.dk