Spring til indhold

Letland som marked

Letland blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008, men landet er kommet stærkt tilbage, og den lettiske økonomi har de seneste år oplevet stabil og høj vækst, der er blandt de højeste vækstrater i Europa. Landet oplevede en vækst i BNP på 4,6 % i 2017, og vækstprognoserne ligger på omkring 4 %. Arbejdsløsheden lå på 8,7 % i 2017 og er fortsat nedadgående. Riga-regionen oplever den højeste vækst og en lav arbejdsløshed.

Letland har fået opbygget en stærk eksportsektor – godt hjulpet på vej af en øget konkurrenceevne som følge af de lavere lønninger, i forhold til resten af EU, og udenlandske investeringer. I andet kvartal af 2018 lå en gennemsnitlig månedsløn på 1004 EUR, og i Letland er mindstelønnen 430 EUR/mdr. Den høje vækst har senest ført til store stigninger i lønningerne, særligt i Riga-området.

Letlands eksport steg med hele 10 % i 2017, og landets import oplevede ligeledes en stærk stigning på 14,5%. Eksporten til EU udgjorde 71 % af den samlede lettiske eksport i 2017. Letlands største handelspartnere er Litauen (18 % af den samlede udenrigshandel i 2017), Tyskland, Estland, Rusland og Polen (med henholdsvis 9, 9, 8 og 7 % i 2017). Landets eksport udgøres primært af maskiner, træ og træprodukter, tjenesteydelser, forberedte fødevare, uædle metaller, kemiske produkter samt elektriske maskiner og udstyr. Letland oplevede i starten af 2018 en vækst i investeringer i byggeri, boliger og bygninger.

Fra 1. januar 2014 overgik Letland til euroen, og overgangen er foregået uden særlige problemer.

Danmarks ambassade i Letland

Pils iela 11
LV-1863 Riga
Tlf: +371 67 226 210
rixamb@um.dk