Spring til indhold

Ny aftale for Forsvaret 2018-2023

29.01.2018  14:35

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det statslige redningsberedskab. Forsvarsbudgettet vil over perioden stige med 20%, ligesom investeringerne i nyt materiale øges betydeligt.

”Aftalen understreger vores vilje og evne til at fastholde et trygt og sikkert Danmark og vores position som kerneland i NATO. Styrkelsen af Forsvaret er ganske enkelt nødvendigt i lyset af den forværrede sikkerhedspolitiske situation”, siger forsvarsminister.

Læs mere om aftalen via dette link: http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/ny-aftale-for-forsvaret-2018-2023.aspx